Mediation bij echtscheiding in Roosendaal

Advocatenkantoor Swart

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling en lost problemen sneller en goedkoper op dan een gerechtelijke procedure.

Echtscheiding

Een familiemediator begeleidt beide partijen in het afspraken maken over de gevolgen van de scheiding.

Rechtsgang voorkomen

Conflictbemiddeling lost problemen sneller en goedkoper op dan een gerechtelijke procedure.

Mediation traject

Het is belangrijk dat het mediationproces snel en soepel verloopt. Mr. Swart streeft ernaar de vervolgafspraak binnen twee weken in te plannen.
advocatenkantoor swart mediation echtscheiding conflicten bemiddeling

Onafhankelijke en neutrale mediation in Roosendaal


Mediation is een vorm van conflictbemiddeling en lost problemen sneller en goedkoper op dan een gerechtelijke procedure.


Bij rechtszaken kan de rechter vaak maar één juridisch probleem oplossen, waardoor de bijkomende problemen onopgelost blijven. De rechter is beperkt in zijn mogelijkheden, terwijl bij een mediator alle onderwerpen die partijen wensen te bespreken op tafel kunnen komen. Partijen kunnen dus creatief zijn in het zelf bedenken van oplossingen.


Mr. Swart is advocaat, MfN-registermediator en geaccrediteerd familiemediator en werkzaam vanuit Roosendaal. De titel MfN-registermediator is een beschermde titel.


Ook is zij aangesloten bij de Mediationfederatie Nederland en voldoet aan de kwaliteitseisen daarvan.

Zakelijke geschillen en conflicten op schoolIn zakelijke geschillen, zoals conflicten tussen werknemers, werknemer-werkgever of tussen bedrijven kan een mediator bijdragen aan een oplossing. Het is ook goed om in te zetten voor het in standhouden van een relatie met een andere partij, zoals een leverancier, werknemer of collega.Op scholen kan mediation kwesties tussen school en ouders of tussen leerlingen oplossen.Mr. Swart neemt als vrijwilliger deel aan het project Buurtbemiddeling van WijZijn Traversegroep in Roosendaal en Bergen op Zoom om burenruzies te stoppen.Door de geheimhoudingsplicht die geldt voor elke deelnemer van het gesprek, worden alle kwesties bespreekbaarder.Mediation kan in bijna alle conflictsituaties toegepast worden. Mr. Swart bekijkt samen met u hoe mediation in uw situatie toegepast kan worden.
Bemiddeling bij scheidingScheiden of uit elkaar gaan is al vervelend genoeg. Zeker als er kinderen bij zijn betrokken. Daarom is het goed om een bemiddelaar in te schakelen.Een familiemediator begeleidt beide partijen in het afspraken maken over de gevolgen van de scheiding. U krijgt informatie over de rechten en plichten en wat het oordeel van de rechter mogelijk zou zijn.De familiemediator verbetert de communicatie, maar adviseert niet en neemt geen beslissingen. Beslissen doen de partijen zelf. U bevindt zich in een veilige omgeving en de mediator zorgt ervoor dat u gelijkwaardige gesprekspartners blijft.Als partijen overeenstemming hebben bereikt kunnen de afspraken vastgelegd worden in een ouderschapsplan (als er kinderen bij betrokken zijn) of in een convenant voor wat betreft de financiële afspraken en de verdeling.Hierna kan een echtscheidingsverzoek ingediend worden bij de rechtbank, met daaraan het ouderschapsplan en het convenant gehecht. De rechtbank dient beide overeenkomsten te bekrachtigen en een uitspraak te doen.Mr. Swart is gespecialisseerd als geaccrediteerd familiemediator en bovendien advocaat. Het opstellen van het ouderschapsplan, het convenant, het verzoekschrift tot echtscheiding en het maken van de alimentatieberekeningen kunnen dus door Mr. Swart gedaan worden.

advocatenkantoor swart mediation echtscheiding bemiddeling conflicten

Contact formulier

Verstuur
Uw e-mail is verstuurd.Uw e-mail is niet verstuurd.Vul alle velden in.

Contact gegevens

Advocatenkantoor Swart

Vughtstraat 3

4701 NJ Roosendaal

T: 0165 – 743 105

F: 0165 – 743 106

E: contact@advocatenkantoor-swart.nl

I: www.advocatenkantoorswart-roosendaal.nl

Bekijk onze privacyverklaring.

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, alsmede een klachtenregeling. Deze vindt u hier.

BeroepsverenigengenVereniging Nederlandse Jeugdrecht AdvocatenNederlandse MediatorsverenigingVereniging de Jonge Balie BredaVereniging voor Familie- en JeugdrechtEuropese Beweging NederlandVereniging voor Democratisch Europa

Aangesloten bij

logo MfN_Registermediatorlogo geschillencommissieNMV_logo